Select Page

Poddavsnitt 6: Att arbeta med värdegrund

Vad är värdegrund? Och hur gör man för att få till stånd ett fungerande värdegrundsarbete? Poddvärden Björn Fridlund diskuterar tillsammans med lärarcoachsamordnaren, Thomas Holmquist och Malin Illner Levál som är förstelärare i värdegrund om hur man arbetar tillsammans med eleverna och utvecklar deras förmågor för att vara en del av ett demokratiskt samhälle. Inspelat på Mariehällsskolan i Stockholm.

Här hittar du alla publicerade samtal i poddserien.