Select Page

Så ligger det till i Stockholms stad

Visste du att det finns över 170 skolor och en mångfald av pedagogisk utveckling i Stockholms stad? Vi är en av landets största arbetsgivare för lärare och vårt fokus är alltid inställt på våra elever. På deras förutsättningar, motivation och lärande. Som lärare kan du välja mellan flera karriärvägar och utvecklingsmöjligheter i stadens skolor. Och lönen är mycket konkurrenskraftig. 

Ett samhälle byggs av kunskap och utbildning. Och en bra lärare inspirerar för livet. I Stockholms stad finns det tusentals bra lärare. Bli en av oss! 

Här nedan läser du mer om varför du ska arbeta i Stockholms stads skolor 

Välkommen att göra karriär som lärare

Du kan bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare och lektor. Eller varför inte rektor?

Hos oss kan du göra karriär på flera sätt. Det finns en väg för ledar- och chefskarriär och även en pedagogisk karriärväg. Möjligheterna är stora och den ena karriärvägen utesluter inte den andra.

Karriärvägar för lärare >

Lediga lärarjobb >

Vi satsar på ett starkt ledarskap

I Stockholms stads skolor satsar vi på våra chefer och rektorer. Det har stor betydelse för resultatet, både för våra elever och våra lärare. Din Stockholmsrektor har tillgång till utveckling, stöd från central förvaltning och nätverk med kollegor. Det ger goda förutsättningar att leda och utveckla din skola.

Läs mer om ledarskap i Stockhoms stads skolor >

Våra lärare har konkurrenskraftiga löner

Stockholms stad söker de bästa lärarna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner. Här finns också många möjligheter till karriär och utveckling. Som nyexaminerad lärare får du dessutom tillgång till extra stöd.

Se vad olika typer av lärare tjänar hos oss >

Citat: "Läraryrket är ett helt fantastiskt yrke och elevkontakten är det allra viktigaste för mig" Marie, förstelärare och VFU-handledare

Tillsammans utvecklar vi skolan

Det finns nästan 100 000 elever i våra grundskolor och gymnasieskolor. Våra lärare samarbetar ofta med andra lärare i lärarlag för elevernas bästa. Men också tillsammans med förskollärare, skolsköterskor, skolbibliotekarier, fritidsledare. specialpedagoger, kuratorer, vaktmästare, skolkökspersonal och många fler.

Du läser mer om dem i vårt pedagogiska magasin LÄRA.

Bli lärare >